Kursevi za fizioterapeute

Fizio RS Beograd kao  lider u organizovanju kurseva za fizioterapeute i fizijatre u Srbiji, doveo je najeminentnije predavače iz svojih oblasti kako biste naučili najsavremenije tehnike i išli u korak sa svetom.  Za samo 3 godine rada podigli smo kvalitet fizioterapije u Srbiji o čemu govore sledeći rezultati :

36 sertifikovanih Mulligan Terapeuta, 31 sertifikovan Kinematic taping terapeut, 23 sertifikovan Maitland terapeut, 26 Cyriax Modula A fizioterapeuta.

Kod nas možete steći i Bobath ,Triger point, Kinetic kontrol, Maitlnd 2A, Cyriax B+ i C nivo kao i mnoge druge.
Imamo apsolutno poverenje svih edukacijskih akreditovanih škola u svetu. 
Svi kursevi,organizovani su na najvišem svetskom nivou a znanja i veštine stečene na njima nezamenjiva su.
Uslovi otkazivanja: