Info

Utisak pacijenta posle tri dana tretmana na kursu Maitland level 1

Info

Pacijentkinja je došla sa bolom u lumbalnoj kičmi sa prostiranjem duž cele noge. Bolnom i ograničenom ekstenzijom na 10 stepeni i ograničenom desnom rotacijom na 45 stepeni.

Posle samo dva tretmana na kursu Maitlan Level 1 njena ekstenzija je bila bezbolna na 20 stepeni a desna rotacija 70.stepeni. Bol duž noge nije postojao. Kao i svi pacijenti otišla je zadovoljna sa kursa sa savetima i vežbama koje treba da radi za svoja leđa.